All Ears

All Ears

The life story of a former writer who wrote eulogies for others.

Genre: Drama

Actor: Hu Ge , Leo Wu , Qi Xi , White-K , Huang Lei , Na Renhua , Gan Yunchen , Hu Yaozhi , Sun Chun

Director: Jiayin Liu

Country: China

Type:

Duration: 119 min

Release: 2023

IMDb: N/A/10

You May Also Like